לתרגם:

Вблизи тебя до этих пор
Я не слыхал в груди огня.
Встречал ли твой прелестный взор –
Не билось сердце у меня.

ומה? – разлуки первый звук
Меня заставил трепетать;
לא, לא, он не предвестник мук;
Я не люблю – зачем скрывать!

Однако же хоть день, хоть час
Еще желал бы здесь пробыть,
Чтоб блеском этих чудных глаз
Души тревоги усмирить.

רוב ביקר שירים של לרמונטוב:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה