לתרגם:

Oblong סגלגל מוצק,
שמלות בשחור פעמונים ...
סבתא צעירה! שנישק
השפות היהירות שלך?

ידיים, כי במסדרונות הארמון
שופן ואלסים שיחק ...
בשני הצדדים של הפנים הקרח -
תלתלי ספירלה.

כהה, מבט ישיר קפדני.
נוף, המוכנים להגן.
נשים צעירות לא נראות.
סבתא צעירה, - מי אתה?

כמה הזדמנויות שצילמת
וזה בלתי אפשרי - כמו? -
התהום הארץ שאינו יודע שובע,
עשרים שנה פולקה!

היום חף מפשע, ואת הרוח הייתה טריה.
Dark Star יצא.
- סבתא! מרד אכזרי זה
בלבי - לא ממך אם?..

רוב ביקר שירים של לרמונטוב:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה