ორი წლის შემდეგ, – ჯოზეფ ბროდსკი

ორი წლის შემდეგ,
აკაცია მშრალი,
აქციები დაეცემა,
გადასახადები გაიზრდება.
ორი წლის შემდეგ,
რადიაცია გაიზრდება.
ორი წლის შემდეგ,.
ორი წლის შემდეგ,.

ორი წლის შემდეგ,
კოსტიუმები გაცვეთილია,
დაფქვი სიმართლე,
შეცვლა მოდის.
ორი წლის შემდეგ,
ახალგაზრდები აცვიათ.
ორი წლის შემდეგ,.
ორი წლის შემდეგ,.

ორი წლის შემდეგ,
კისერი გამიტეხე,
ხელები გამიტეხე,
სახე გამანადგურე.
ორი წლის შემდეგ,
დავქორწინდებით.
ორი წლის შემდეგ,.
ორი წლის შემდეგ,.

შეფასება:
( არ რეიტინგები თუმცა )
გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს:
მიხეილ ლერმონტოვი