tarjima:

portali Anna Akhmatova barcha she'rlari: https://anna-ahmatova.su

Eng Lermontov she'rlarida tashrif buyurdi:


barcha she'riyati (kontent Alifbo tartibida)

Leave a Reply