перевести на:

Гэта здарылася ў апошнія гады магутнага Рыма,
Валадарыў грозны Тыверыя і гнаў хрысціян бязлітасна;
Але штодня на месцы адсечаных галін, у dreva
Царквы хрыстовай юныя зноў зелянелі уцёкі.
У таямніцай пячоры, над Тыбр равучым, хаваўся ў той час
праведны старац, у посьце і малітве свой век дажываючы;
Бог яго ў людзях сваёю ласкаю праславіў.
Чудный ён дар атрымаў: ацаляць ад хвароб цялесных
І ад пакут душэўных. Рана раніцай, аднойчы,
горка рыдаючы, прыходзіць да яго старая простага
звання, – с нею и муж ее, сумуй нямой выкананы,
Просіць яна ўваскрэсіць яе дачка, раптам у колеры
Девственной жизни умершую… – «Вот уж два дня и две ночи, -
Так яна казала, – мы наших богов неотступно
Я малюся ў храмах і зут водары на халодным мармуры,
Золата сыплючыся жрацам іх і плачам, – но всё бесполезно!
Калі б ведаў ты Віргінія нашу, то жаль саромеючыся б
сэрца тваё, абыякавае да цудаў свету! Як часта
спарахнелыя старцы, любуючыся на белыя плечы, хвалістыя кучары,
На цёмныя вочы яе, маладзеў; і юнакі гарачым
Позіркам яе праводзілі, когда, напяваючы простую
песню, амфару трымаючы над кіраўніком асцярожна, сцяжынкай
Да Тыбр спускалася яна за вадою ... Іль ў скоках,
Перад хатнім парогам, сябровак перамагала мастацтвам,
звонкім, дзіцячымі смехам бацькоўскі слых суцяшаючы ...
Толькі ў апошні час прыкметна яна змянілася;
Гульні надакучылі ёй, і позірк атуманіў думай;
З дому стала яна сыходзіць да відна, вяртаючыся
Увечары цёмным, і ночы без сну праводзіла ... Пры святле
Позняй лампады я бачыла раз, як яна, на каленях,
ціха, старанна і доўга малілася, – кому? – неизвестно!..
Склікалі мы старых і родных для савета; вырашылі ... »

Самыя чытаныя вершы Лермантава:


усе вершы (змест па алфавіце)

Leave a Reply